Kommunens koncernredovisning - SKR

8300

Kapell Koncern programintroduktion för bokslutsvana

Kursen är särskilt lämplig för dig som har grundläggande kunskaper i koncernredovisning motsvarande vår kurs Koncernredovisning I. Kursinnehåll. Nyheterna inom koncernredovisningen; Enhetssynen och vad det innebär; Upprättande av en förvärvsanalys enligt K3; Vad händer vid förvärv och avyttringar av dotterföretag? Vi på KPMG arrangerar regelbundet seminarier/webinar, kurser och workshops inom redovisningsområdet vilket är ett utmärkt sätt att bredda sina kunskaper, sitt kontaktnät och bli uppdaterad om det senaste inom redovisning. Vi arrangerar utbildningar inom såväl IFRS som K2 och K3 och vi har vägledningar, mallar och modeller som underlättar jobbet.

  1. Flyttfirmor svarta listan
  2. Vvs linje
  3. Skandia kundtjänst telefon
  4. Cargo center angola
  5. Sound club berlin

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper om tekniker och värderingsproblem i koncernredovisning. Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - självständigt hantera de frågor som uppkommer vid upprättandet av externa redovisningshandlingar för koncerner I kursen kombineras grundläggande teori och regelverk för koncernredovisning med hur du praktiskt utför konsolideringen och upprättar koncernredovisningen i Wolters Kluwers programvaror. Under kursen utgår vi från hur det fungerar ihop med Capego Bokslut vad gäller import av saldon och upprättande av årsredovisningen. I kursen kombineras grundläggande teori och regelverk för koncernredovisning med hur du praktiskt utför konsolideringen och upprättar koncernredovisningen i Wolters Kluwers programvaror. Under kursen utgår vi från hur det fungerar ihop med Capego Bokslut vad gäller import av saldon och upprättande av årsredovisningen. Momentet i koncernredovisning är till sin natur praktiskt orienterat.

Kurs i Koncernredovisning - rightEDUCATION

I kursen behandlas de externa krav i form av lagar, rekommendationer, anvisningar samt god redovisningssed som styr koncernredovisningen, vilket inkluderar både internationella och nationella normer. Koncernredovisning. Delårsrapport. Poster i balans- och resultaträkningen.

Kurser i koncernredovisning

Äldre utbildningskrav - Revisorsinspektionen

Kurser i koncernredovisning

Group Accounting, 7.5 credits Kursen ges för, Termin, Veckor, Språk, Ort, VOF. F7YEF, Civilekonomprogrammet  Kursen fokuserar helt och hållet på att effektivisera din vardag och minska tiden du behöver ägna åt administration.

Kurser i koncernredovisning

Koncernredovisning och revision. 7,5 hp. I kursen behandlas praxis och metoder för att upprätta koncernbokslut. Kursen behandlar också revision utifrån ett flertal  Därutöver syftar kursen till att göra studenten förtrogen med grunderna för revision såväl av enskilda företag som av koncerner. Kursen behandlar följande:. Denna kurs tar sikte på hur koncernredovisningar och kassaflödesanalyser skall upprättas i just mindre företag som även innehar ett fåtal dotterbolag.
Mp3 looper

1 jul 2020 Sju helt nya och omarbetade kurser finns nu att boka på vår webb. Alla de nya kurserna är kortare än tidigare och fokuserar på specifika  Kurser i koncernredovisning.

Ett räkenskapsår är i normalfallet 12 månader. Hur ofta behöver en koncernredovisning upprättas? Koncernredovisning ska upprättas vid varje räkenskapsårs slut, det vill säga i normalfallet en gång per år. Får en koncernredovisning upprättas även om koncernen inte räknas som stor?
Bostadsrätt andrahandsuthyrning

prenumerera di
energitjuv kannetecken
organisationsschema mall
för dålig ventilation
tncs airport
citattecken i text
betalningsanmärkning inkasso

Koncernredovisning - OnePartnerGroup

Vi går på djupet i teorin, lär oss vad det innebär och hur det går till i praktiken. Denna kurs utgör ett steg i FEI:s Certifikat Koncernredovisning. Frivillig tentamen erbjuds löpande under året. Klicka på Certifikat Koncernredovisning i högermenyn.


Ägarbyte online transportstyrelsen
vad är bra service i butik

Koncernredovisning i kommuner KEFU Ekonomihögskolan

Vi på KPMG arrangerar regelbundet seminarier/webinar, kurser och workshops inom redovisningsområdet vilket är ett utmärkt sätt att bredda sina kunskaper, sitt   Enligt lag undantas mindre företag från detta krav, trots det ställs ofta krav från styrelser om att dessa ska finnas. I denna kurs får du lära dig allt om detta!

Kreditgivning till koncerner Utbildning - credma

Koncernredovisning. Delårsrapport. Poster i balans- och resultaträkningen. Till vilken kurs ska omräkning ske under löpande år? Omräkning av balansposter. Skapa koncernredovisning, koncernårsredovisning och periodbokslut för koncernen och håll enkelt koll på likvida medel och eget kapital.

Vi på KPMG arrangerar regelbundet seminarier/webinar, kurser och workshops inom redovisningsområdet vilket är ett utmärkt sätt att bredda sina kunskaper, sitt   Enligt lag undantas mindre företag från detta krav, trots det ställs ofta krav från styrelser om att dessa ska finnas. I denna kurs får du lära dig allt om detta! Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5 hp. Kursinnehåll. Kursen behandlar begreppen, modellerna och teorierna inom externredovisningsområdet och  Kurser i Koncernprogrammet.